MI LESZ UTÁNA?

Az állapotfelmérés pozitív következményei

Ahogy korábban már leírtuk, a gyülekezeti állapotfelmérés akkor lesz igazán hatékony és mobilizáló hatású, ha…

 • nem csak a vezetőség, hanem az egész gyülekezet érti, hogy miért történik, lelkesen és elkötelezetten részt vesz benne és cselekvésre készen várja az eredményeket.
 • Ez akkor fog megtörténni, ha a gyülekezet vezetősége is egységesen elkötelezett a szervezeti átvilágítás mellett,
 • és erre gyülekezeti alkalmakon, szervezett formában és személyes beszélgetésekben is megerősíti és felkészíti a gyülekezetet,
 • és az állapotfelmérés hónapjában is mindent megtesz, hogy a figyelmet, lelkesedést, motiváltságot, elköteleződést fenntartsa.

Az eredmények alkalmazása a saját gyülekezetünkre

Mivel ez a gyülekezet közös ügye, mindenképpen szükséges és elvárható a visszacsatolás, vagyis az állapotfelmérés eredményének és tanulságainak megosztása is. A javaslatunk, és az általános menetrend is ez szokott lenni, hogy az állapotfelmérés eredményét először a vezetőség dolgozza fel a megkapott dokumentáció alapján. A kiértékelésben meg fogjuk jelölni a kiugróan alacsony és magas minőségű területeket, a belső összefüggéseket vagy azok hiányát, és objektív javaslatokat is fogunk tenni, amelyek a helyi körülmények ismerete nélkül kimondottan a kapott adatokból fakadnak. Ezt kell a vezetőségnek a gyülekezet általuk jól ismert viszonyaira átültetniük és alkalmazniuk, és a megkapott eredményekből és javaslatokból a saját gyülekezetükre nézve egy reálisan megvalósítható, de konkrét jövőképet, és egy döntésekből, alkalmakból, változ(tat)ásokból, célkitűzésekből és a hozzájuk tartozó határidőkből és elvárt eredményekből álló “stratégiai cselekvési tervet” készíteni.

Ez az, amit ezután a vezetőségi átgondolás és feldolgozás után a teljes gyülekezettel is célszerű megosztani, akár egy erre szolgáló hitmélyítő vagy gyülekezeti délután, nap keretén belül. Ebben fel lehet használni az általunk összeállított prezentációt, amelyet a vezetőség kiegészíthet a saját válaszlépéseivel, hangsúlyaival, konkrét javaslataival és megoldásaival.

Igény esetén akár a vezetőségi, akár a gyülekezeti közös feldolgozásban is segítünk, részt veszünk személyesen is (természetesen a kapacitásunk függvényében).

A gyülekezeti állapotfelmérés utóélete

A gyülekezeti állapotfelmérés kívánatos és általában meg is történő következménye…

 • hogy a gyülekezet tagjai elkötelezettebbek és lelkesebbek lesznek pusztán attól, hogy tudatosodik bennük egy sor olyan szempont és lehetőség, amire korábban esetleg nem gondoltak a gyülekezeti élettel és szolgálattal kapcsolatban,
 • a gyülekezet vezetőségének munkája céltudatosabb, motiváltabb és hatékonyabb lesz,
 • a gyülekezeti alkalmak és programok szintén céltudatosabbak, szervezettebbek és hatékonyabbak lesznek,
 • a gyülekezetben elhanyagolt területek, témák és lehetőségek előtérbe kerülnek,
 • a gyülekezet passzív tagjai aktivizálódhatnak, akik eddig nem találták a szolgálati helyüket, azok jó esetben bekapcsolódhatnak a gyülekezet vérkeringésébe,
 • a gyülekezet imaélete és missziós munkája is új lendületet kaphat,
 • egy ilyen szervezeti átvilágítás után van lehetőség a kereteken és formákon változtatni, a struktúrákat és kereteket új tartalommal feltölteni, a gyülekezet életét felfrissíteni.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS!

A gyülekezeti állapotfelmérés célja nem a passzív adatgyűjtés – csak akkor érdemes belekezdeni, ha a lelkipásztor, a vezetőség és a gyülekezet nem fél szembenézni a saját keresztény életének és gyülekezeti működésének értékelésével, és nem fél a változásoktól, amik szinte biztosan követni fogják azt! Az átfogó szervezeti állapotfelmérés a tapasztalataink szerint sajnos még nem része a gyülekezeti kultúrának és az egyházi gyakorlatoknak, ezért olyan kérdéseket, akár ellenérzéseket is kelthet némelyekben, amiket meg kell magyarázni és kezelni kell, és amik valós változásokat, igényeket, célokat hozhatnak a gyülekezet életébe.

MI A CÉL?

A szervezeti átvilágítás haszna és következményei

MIT MÉRÜNK FEL?

A gyülekezet életének és szolgálatának tíz területe

HOGYAN TÖRTÉNIK?

Az állapotfelmérés folyamata lépésről lépésre

MI LESZ UTÁNA?

Az állapotfelmérés pozitív következményei