AZ ÁLLAPOTFELMÉRÉS FOLYAMATA LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

 • Kapcsolatfelvétel és megrendelés

  Az első lépés a kapcsolatfelvétel – a jobb felső sarokban lévő gombra kattintva. Az űrlap kitöltése után felvesszük a kapcsolatot a megrendelő gyülekezet vezetőjével, és egy megerősítő visszaigazolás után küldünk egy szerződést az átvilágításra. Ezzel párhuzamosan létrehozzuk a gyülekezet fiókját a rendszerünkben, küldünk egy részletes dokumentációt az állapotfelmérés folyamatáról és részleteiről, és kezdődhet is a munka. Amennyiben a gyülekezet vezetősége igényli, ebben a fázisban személyes találkozásra, megismerkedésre és megbeszélésre is sor kerülhet.

 • A gyülekezeti kérdőív testreszabása

  Mielőtt megkezdődik az állapotfelmérés, a vezetőségnek lehetősége van átnézni, és szükség vagy igény esetén átfogalmazni, pontosítani a kérdéseket. A célunk, hogy a felmérés résztvevői megértsék és jól értsék a kérdéseinket. Elkészítettük a teljes kérdéssort a katolikus, protestáns és evangéliumi gyülekezetek szóhasználatával és fogalomkészletével, de a gyülekezet vezetőinek lehetőségük van akár tovább finomítani és árnyalni a kérdések megfogalmazását. Ezen túl az állapotfelmérés utolsó szakaszában a felmért gyülekezet saját, konkrét szolgálatait is felmérjük, aminek előkészítéséhez szintén szükség van a vezetőség közreműködésére. Ezt az előkészítési szakaszt szeretnénk egy hét alatt elvégezni.

 • A vezetőség és a gyülekezet felkészítése

  Nagyon fontos, hogy első körben a vezetőség, majd azután a gyülekezet egésze is tájékoztatva legyen az állapotfelmérés céljáról és folyamatáról, hogy mi és miért fog megtörténni a gyülekezet életében, fontos, hogy megértsék ennek a fontosságát és a benne rejlő lehetőségeket, és talán még fontosabb, hogy motiváltak legyenek az aktív részvételben. Ebben szeretnénk segíteni azáltal, hogy az előkészítési szakaszban meglátogatjuk a vezetőséget, és személyesen bemutatjuk az állapotfelmérés koncepcióját, azokat a bibliai és módszertani alapelveket, amelyek ehhez az átvilágításhoz szükségesek. Szeretnénk egy olyan inspiráló alkalmat tartani a vezetőségnek, amelyben nem csak átlátják ennek a fontosságát és mikéntjét, de el is köteleződnek az állapotfelmérés iránt annyira, hogy motiváltságukat és elköteleződésüket a gyülekezet tagjainak is tovább tudják adni. Ehhez egy hétköznap esti, másfél-két órás alkalmat szeretnénk kérni a gyülekezet vezetőségétől.

  Azt javasoljuk, hogy ezután egy nyilvános istentiszteleten, esetleg egy kifejezetten e célból meghirdetett gyülekezeti hitmélyítő alkalmon hangozzon el tanítás a gyülekezet céljáról és biblikus működéséről, és ezen belül a lelkipásztor vagy a vezetőség mutassa be az állapotfelmérés célját és folyamatát is a gyülekezet tagjainak. Szeretnénk, ha a gyülekezet tagjai imádságban is támogatnák az állapotfelmérést, és ez a felkészítő alkalom fellelkesítse őket arra, hogy a gyülekezeti életet és szolgálatot még komolyabban vegyék a jövőben, mert a gyülekezeti állapotfelmérés ennek az eszköze kíván lenni. Ennek a felkészítő alkalomnak a megtartásához mi biztosítunk a lelkipásztornak és vezetőségnek írásos segédanyagot, prezentációt, tanácsadást, sőt, igény esetén akár ennek a felkészítő alkalomnak a megtartását is elvállaljuk.

 • A kérdőívek kitöltésére szánt egy hónap

  A kérdőívek kitöltésére egy hónap áll a gyülekezet rendelkezésére. Ez alapvetően online történik, de lehetőség van a teljes kérdőív kinyomtatására és manuális kitöltésére is, gondolva azon idősebb vagy az online világtól távol élő testvérekre, akik nem tudnák a kérdőívet számítógépen vagy okostelefonon kitölteni. A kérdőív hosszú és részletes, több mint háromszáz kérdést tartalmaz, amelynek kitöltésére 45-90 percet biztosan rá kell szánni. Az online változatban van lehetőség bármikor félbehagyni, elmenteni a már megválaszolt kérdéseket, és később folytatni. A cél, hogy egy hónap alatt lehetőleg minél többen töltsék ki a teljes kérdőívet. Ahhoz, hogy releváns adatokat kapjunk, amelyből a gyülekezet vezetősége tud dolgozni és jövőt tervezni, a rendszeresen gyülekezetbe járók legalább felének, de inkább kétharmadának ki kellene tölteni a kérdőívet.

 • Néhány fontos tudnivaló a kérdőívről

  A kérdőívek kitöltése anonim módon történik, de bizonyos statisztikai vagy gyülekezeti státuszra vonatkozó adatokat rögzítünk. Nagyon fontos, hogy a kérdőív nem a bibliaismeretünkre, nem az elképzeléseinkre, a vágyálmainkra és az ideális gyülekezetről alkotott képünkre kérdez rá, hanem a valóságot akarja felmérni, ezért őszinte, a jelenlegi valóságot tükröző válaszokra van szükségünk. A válaszokat súlyozzuk attól függően, hogy hogyan definiálja saját magát a kitöltő, a vezetésről szóló kérdésekre adott válaszokat másképp értékeljük, ha vezető és ha vezetett adja, vagy a missziómunkára utaló válaszokat másképp kezeljük, ha a missziómunkát végző szolgáló, vagy a gyülekezettel épp csak ismerkedő, még nem megtért kívülálló adja. Ezen kívül a különböző témakörbe rendezett kérdések is összefüggenek egymással, vizsgáljuk a válaszok egymással való összefüggéseit éppúgy, mint a válaszok között felfedezhető esetleges ellentmondásokat is, hogy feltárhassuk azok okait, és javaslatokat tudjuk tenni a kezelésükre.

 • Az eredmények feldolgozása és kiértékelése

  A kérdőívek kitöltésére szánt egy hónap után feldolgozzuk az online és papíron beérkező válaszokat, és elvégezzük az adatok kiértékelését. Ez a gyülekezet nagyságától függően 2-4 hetet vesz igénybe. Az állapotfelmérésben vizsgált tíz területről részletes elemzést készítünk, ismertetve a felmérés eredményeit, megfogalmazva a gyengeségeket és erősségeket, bemutatva az ellentmondásos és problémás területeket, a gyülekezetben lévő potenciálokat, adottságokat és lehetőségeket. Mindezt egy kimeneti írásos dokumentációban és egy powerpoint prezentációban átadjuk a gyülekezet vezetőségének, valamint egy második személyes konzultáción bemutatjuk és átbeszéljük a vezetőséggel, igény esetén akár az egész gyülekezetnek is prezentálva annak egy részét vagy egészét.

AZ ÁLLAPOTFELMÉRÉS TERVEZETT IDŐRENDJE


A gyülekezeti állapotfelmérés a mi eljárásrendünk alapján egy 15 hetes időszakot vesz igénybe, amely magában foglal két személyes találkozót, az egy hónapos felmérési időszakot és annak kiértékelését az átfogó elemzés elkészítésével együtt. Részletesen ez a folyamat így van megtervezve:

Kapcsolatfelvétel, megrendelés és visszaigazolás1. hét
A gyülekezet saját online felületének beállítása, a kérdések ellenőrzése és igény szerinti átfogalmazása2-3. hét
Első konzultációs látogatás: az állapotfelmérés koncepciójának bemutatása a gyülekezet vezetősége előtt, a kérdések megválaszolása és a saját szolgálati területek illetve az esetleges speciális kérések és igények megbeszélése4. héten egy hétköznap este
A gyülekezet felkészítése – lehetőleg egy vasárnapi istentiszteleten vagy utána, esetleg egy erre a célra meghirdetett külön alkalmon5. hét
AZ ÁLLAPOTFELMÉRÉS HÓNAPJA6-9. hét
Az offline, papír alapon kitöltött kérdőívek eljuttatása hozzánk10. hét
Az állapotfelmérés adatainak kiértékelése és a kimeneti dokumentáció illetve prezentáció elkészítése11-14. hét
Második látogatás: az eredmények ismertetése és átbeszélése a vezetőséggel és/vagy igény szerint az egész gyülekezettel15. hét (ez lehet hétköznapi vagy vasárnapi alkalom igény szerint)

MI A CÉL?

Az állapotfelmérés okai, előnyei és lehetőségei

MIT MÉRÜNK FEL?

A gyülekezet életének és szolgálatának tíz területe

HOGYAN TÖRTÉNIK?

Az állapotfelmérés folyamata lépésről lépésre

MI LESZ UTÁNA?

Az állapotfelmérés pozitív következményei